Informace o zpracování osobních údajů

Identifikace podnikatele: Adam Hexner, U Světličky 1028/9, 161 00, Praha 6 – Ruzyně
IČ: 07404999 (dále jen „Správce“).

Správce informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů v souvislosti s výkonem ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých hostů ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů a v návaznosti na GDPR.

 

Rozsah osobních údajů

Správce v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí a zpracovává osobní údaje o:
• objednateli ubytování v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, doba ubytování, účel pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo, a
• hostovi, jde-li o cizince, v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, datum narození, státní občanství, doba ubytování a účel pobytu.

Údaje správce zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k potvrzení rezervace a je jim zaslána faktura.

 

Účel zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

• splnění právních povinností podle zákona o místních poplatcích a zákon o pobytu cizinců, a
• oprávněných zájmů správce (poskytovatele ubytování); údaje o mailové adrese a telefonním čísle jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle právních předpisů.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu se zásadami zpracování GDPR, včetně zabezpečení dat proti možnému zneužití. Součástí zpracování není zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

ubytování
až pro 10 osob

celá chata
k dispozici

všechny pokoje v patře
s balkónem či terasou

garáž
pro dva vozy

chata je
plně vybavená

Studánka Kvilda
Kvilda č. p. 190
384 93 Kvilda

rezervace@studankakvilda.cz

724 572 869

608 205 082